top of page

IHMISSUHTEET

"Haluan olla suhteessa, jossa "rakastan sinua" on vain seremoniallinen vahvistus sille, mitä jo näytät minulle teoissasi."
―Steve Maraboli

YLEISIÄ PULMIA

Ristiriidat

Toistuvat haitalliset toimintamallit

Luottamusongelmat

Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Tunneasiat

Hoitamattomat traumat

"Pitäisikö jäädä vai lähteä"

Omat rajat / toisen rajat

Erilaiset vanhemmuuden tyylit

Kumppanuusvanhemmuus

Perheongelmat

Sukuun tulleiden ongelmat

Passiivisaggressiivisuus

Ihmissuhdevaikeudet työssä / muualla

Toistuvat ongelmat ystävien kanssa

Vääristynyt minäkuva

YKSILÖTERAPIAA IHMISSUHDEONGELMIIN

 

Tarjoan terapiaa henkilöille, jotka kamppailevat erilaisisten ihmissuhdeongelmimen kanssa aina parisuhteesta, perhe- ja sukulaisuussuhteista ystäviin, naapureihin ja pomoihin. Ohjaan parit pariterapeutin puoleen jos he ovat halukkaita työskentelemään yhdessä, mutta monia asioita, jotka tuottavat kärsimystä parisuhteissa, voidaan hoitaa myös yksilöterapiassa vaikka vain yksi teistä haluaisi kehittää itseään. 

 

Toisinaan saatamme koeka tyytymättömyyttä suhteissamme perheen, ystävien tai muiden meille merkityksellisten ihmisten kanssa, ja voi olla hämmentävää, kuinka ongelmien ratkaisemiseksi olisi parasta toimia. Ehkä perheesi on ajautunut ristiriitatilanteeseen ja haluat saada aikaan muutoksia tapoihin reagoida siihen, tai oppia asettamaan joitain rajoja, jotka tekisivät suhteista paremman. Yksilöterapia voi auttaa sinua saamaan näkökulmaa, tutkimaan miksi tietyt asiat laukaisevat sinussa voimakkaita tunteita ja avaamaan tietä kokea vuorovaikutusta toisten kanssa uudella tavalla.

 

Hyvin usein vain toinen konfliktoituneen suhteen osapuolista haluaa saada apua suhteeseen hakeutumalla terapiaan, kun taas toinen voi sanoa, ettei ole kiinnostunut tai ettei hän usko terapian auttavan. Tämä voi olla lannistavaa jos olet se osapuoli, joka haluaa aktiivista ulkopuolista apua. Sinulle saattaa silti olla hyödyllistä käydä yksilöllisessä terapiassa, koska itsesi kanssa työskenteleminen voi parantaa vaikuttavasti myös teidän välistänne suhdetta. Itse tekemäsi muutokset voivat kantaa pitkälle tulevaisuuteen, parantaa vallitsevaa tilannetta teille molemmille, ja muutokset saattavat jopa rohkaista kumppaniasi tai ystävääsi haluamaan apua myöhemmin.

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

Kuinka ihmissuhdeongelmien hoito voi auttaa?

On hyödyllistä selvittää vaikeassa ihmissuhteessa toistuvia toimintamalleja ja pyrkiä ymmärtämään, millaisia vaikutuksia niillä on suhteen laatuun teille molemmille. Terapiassa voit oppia tunnistamaan yleisiä konfliktin aiheuttajia ja luomaan tapoja muuttaa niitä. Opit mm. kuinka ilmaista tunteitasi ja tarpeitasi aiheuttamatta toisessa vetäytymistä tai muuta ei-toivottua reaktiota. Uudet taidot auttavat sinua tuntemaan olosi turvallisemmaksi ja vakaammaksi suhteissasi.

bottom of page