top of page

ELÄMÄN-MUUTOKSET

"Uudelle polulle lähteminen on vaikeaa, mutta ei vaikeampaa kuin pysyminen tilanteessa, joka ei palvele sinua enää."
— Maya Angelou

YLEISET KYSYMYKSET

Valmistuminen / Siirtyminen koulusta toiseen

Nuorten aikuisten elämänmuutokset

Avioliiton solmiminen

Vanhemmuus

Avioero / asumusero

"Tyhjä pesä" /lasten lähteminen maailmalle

Muutto, paikkakunnan vaihdos

Työ / ura-asiat 

Krooniset sairaudet

Eläke

Elämäntapamuutokset

Ikääntymisen ongelmat

Kysymykset elämästä kuoleman jälkeen

SIIRTYMÄT VOIVAT OLLA VAIKEITA

Muutos on väistämätön ja luonnollinen osa elämää. Vaikka muutos olisi odotettukin, meidän voi olla vaikea sopeutua siihen ja saatamme kokea surua ja menetyksiä matkalla muutokseen. Joihinkin siirtymiin voi olla vaikeampaa sopeutua kuin olemme alunperin elämässämme arvioineet. Jopa jännittävillä muutoksilla, kuten avioliitton solmimisella, vauvan saamisella, muutolla tai eläkkeelle siirtymisellä voi olla osittain kielteisiä vaikutuksia meihin. Saatamme pettyä ja hämmentyä, kun nämä onnelliset hetket eivät täytäkään unelmakuvaamme niistä.

 

Elämä heittää meille kaikille odottamattomia tapahtumia, jotka voivat sysätä aikomamme tulevaisuuden suunnitelmat ja unelmat pois raiteiltaan. Tämä voi aiheuttaa kovaakin surua ja pettymystä, kun yritämme nousta pystyyn uudelleen avioeron, vakavan sairauden tai työpaikan menettämisen jälkeen. Näitä muutoksia on vaikea hyväksyä, koska ne häiritsevät voimakkaasti elämäsuunnitelmiamme. Muut ns. normaalimuutokset, kuten lastemme saavuttaessa tietyt virstanpylväät, opiskelemaan lähteminen, sekä eläkkeelle siirtymiseen ja ikääntymiseen liittyvät kysymykset, saavat monet meistä kyseenalaistamaan jopa koko roolimme ja tarkoituksemme. Saatamme hyötyä rohkaisusta ja tuesta näissä muutoksissa saadaksemme luotua jälleen uutta näkökulmaa sekä uutta pohjaa jolla seisoa. Elämänmuutos voi olla oma valinta tai tulla olosuhteiden sanelemana. Sopeutumista helpottaa kyky valmistautua, joustaa, hyväksyä ja asettaa realistisia tavoitteita.

 

 

SILLAN YLI

 

Ota hetki itsellesi ja pohdi elämääsi. Oletko koskaan kokenut tapahtumaa, joka on saanut sinut kyseenalaistamaan aiemmin vallitsevia vakaumuksiasi? Kuinka nuo kysymykset vaikuttivat sinuun? Muutosvastarinta on luonnollinen ihmisen vaisto, johtuen synnynnäisestä halustamme säilyttää se mikä meille on tuttua ja turvallista, tai kuten elämäntapamuutoksissa, vaikeasta riippuvuudestamme nopeasti saatavaan mielihyvään. Kuitenkin, tietyt muutokset voivat olla meille hyviä. Toiset voivat olla traagisia. Silti oikean lähestymistavan löytäminen muutoksen käsittelemiseen voi johtaa toivottuun positiiviseen kasvuun. Meidän ei tarvitse yrittää selviytyä elämän muutoksista yksin jos ne tuntuvat ahdistavilta. Avun pyytäminen on positiivinen ja rohkea teko. Jos sinulla on vaikeuksia ymmärtää tai käsitellä elämänmuutostasi, terapia voi auttaa sinua ylittämään sillan sulavammin.
 

Kuinka terapia voi auttaa elämänmuutoksissa

Terapia voi auttaa meitä selviytymään hämmennyksen ja menetyksen tunteista vaikean elämänvaiheen aikana. Moniin kokemiimme muutoksiin liittyy muutossurua, jonka läpi kamppailemme elämämme seuraavaan vaiheeseen. Terapeuttisessa suhteessa voit löytää tukea ja kannustusta navigoida näitä tunnetiloja ja löytää rauhaa ja mahdollisia ratkaisuja kysymyksiisi. Länsimaissa emme ole kovin yhteisöllisiä kohdatessamme hätää toisin kuin kulttuureissa, joissa yhteisöt kokoontuvat suremaan, juhlimaan ja kunnioittamaan ihmisen suuria tai pieniä elämän siirtymävaiheita. Silti sosiaalisina olentoina kaikki meistä hyötyvät empattisesta kannustuksesta, hymystä tai kosketuksesta, puhumattakaan kokonaisesta sisäisen kasvun prosessista muutosvaiheen aikana. Älä jää yksin arvokkaan muutosajanjaksosi kanssa. Anna jonkun tulla osaksi sitä ja kunnioittaa sitä kanssasi.

bottom of page