top of page

HENKILÖKOHTAINEN KASVU

"Usein ei ole kyse siitä että tulisit uudeksi ihmiseksi, vaan tulemisesta siksi henkilöksi joka sinun oli tarkoitus olla ja joka jo olet, mutta et täysin tiedä miten olla."
—Heath L. Buckmaster

YLEISIÄ KASVUALUEITA

Itsetunto

Itsearvostus

Sosiaaliset taidot

Tunnelukot

Tunneäly

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Kommunikaatiotaidot

Täydellisyyden tavoittelusta luopuminen

Imposter-syndrooman (huijarisyndrooma) hoito

Rakkauden ja yhteyden kokemisen lisääminen

Itsestähuolehtimisen taidot

Empatia / altruismi

Terveet rajat 

Ammatillinen kasvu

Johtajuuden kehittäminen

Uusi innostuminen henkilökohtaisesta tai ammatillisesta projektista

Parempi itsetuntemus ja itsereflektiotaidot

Arvo- ja hyvetyöskentely

Hengellinen kasvu ja elämän tarkoitus

MATKA ​LÄPI ELÄMÄN

Elämä on jatkuva kasvun ja muutoksen matka. Matka kohti kypsymistä jatkuu koko elämän ja sen aikana saadut kokemukset muovaavat meitä ihmisinä. Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen hyvinvointimme on usein koetuksella monimutkaiselta tuntuvassa jatkuvasti muuttuvassa maailmassamme. Useimmat meistä hyötyisivvät oman elämämme läheisemmästä tarkastelusta useammin kuin sitä yleensä teemme. Mistä sinulle haitallisista tavoista, ajatuksista tai johtopäätelmistä olisit valmis päästämään irti? Mitä haluaisit nähdä elämässäsi enemmän? 

 

Joskus saatamme huomata elämämme juuttuneen meille vieraisiin kehiin. Saatamme lannistua toteutumattomista unelmista tai käyttämättä jääneistä tilaisuuksista. Monet asiat voivat saada meidät ahdistuneiksi, stressaantuneiksi tai nujerretuiksi niissä elämämme olosuhteissa, jotka näyttävät olevan vaikutusvaltamme ulottumattomissa. Kohentaaksemme hyvinvointiamme saatamme lisäksi kehittää selviytymiskeinoja jotka osoittautuvatkin meille vahingollisiksi. Nämä kokemukset ovat normaaleita ja niitä tapahtuu kaikille toisinaan. Muutos parempaan on kuitenkin ulottuvillasi ja sinun on mahdollista päästä kokemaan uusia tasoja henkilökohtaisessa hyvinvoinnissasi sekä saada jälleen unelmistasi kiinni. Saatat vain tarvita siihen hieman kannustusta ja tukea.

 

 

ITSETUTKISTELU

 

 

Katsomme mitä todennäköisimmin peiliin useimpina päivinä ja oma ulkonäkömme on meille tuttu. Mutta kuinka usein katsomme sisäänpäin perehtyäksemme paremmin sisäiseen maailmaamme? Itsereflektio on sisäisen maailmamme tarkastelua ja tuntemista samoin kuin tunnemme ulkoisen muotomme. Itsereflektio on prosessi jolla kasvatat ymmärrystäsi siitä kuka olet, miksi ajattelet ja käyttäydyt niin kuin teet ja mitkä ovat keskeisiä arvojasi. Se on itsetutkistelua jonka avulla voit mukauttaa elämääsi kohti sitä, mitä siltä oikeasti haluat.

 

Itsereflektio on keino tarkkailla ja analysoida itseään kasvaakseen ihmisenä. Peilaamalla toimintaasi ja sen herättämiä ajatuksia voit nähdä mitä haluat lähteä työstämään. Itsereflektio tarjoaa mahdollisuuden ajatella objektiivisesti asioita joista muutoin tulisimme muodostaneeksi liian hätäisiä johtopäätöksiä kenties turhan tunneperustaisesti tai ilman riittävää tunneperustaa. Voit nähdä asiat selkeämmin, ja listata elämässäsi havaitsemiesi asioiden plussia ja miinuksia sekä muita tärkeitä yksityiskohtia. Itsereflektiokyky auttaa sinua tekemään harkittuja tulkintoja siitä miten haluat edetä, tai tarvitsetko muutosta lainkaan.

 

 

ARVOT

 

Voi olla vaikea tuntea itsensä, kunnes on viettänyt aikaa miettien sitä, mikä sinulle todella merkitsee.

Kun mietit tarkkaan saatat nähdä että on asioita ja ajatuksia jotka ovat ristiriidassa sen kanssa millainen todella haluat olla. Arvotutkistelu voi kattaa kaikenlaisia moraalisia ja eettisiä kysymyksiä. Se voi auttaa sinua selvittämään periaatteita joiden mukaisesti haluaisit elää. Itsereflektio on keino moraalisen kompassin muodostamiseen siten, että pystyt toimimaan uskollisena sille. Se voi auttaa sinua tuntemaan olevasi vähemmän hukassa elämässäsi ja lisäämään voimiasi ja valtuuksiasi luoda elämästäsi sellainen, joka heijastaa uskomuksiasi. Tutkimusten mukaan arvojensa kanssa linjassa toimiva henkilö elää onnellisempaa elämää.

 

 

PARANTUNUT PÄÄTÖKSENTEKO

 

Teemme joka päivä satoja valintoja, joista suurin osa on vähemmän merkittäviä, ja jätämmekin ne pitkälti alitajuntamme hoidettavaksi. Mutta elämän tärkeämpien päätösten suhteen pieni henkilökohtainen pohdinta on usein ratkaisevan tärkeää. Silloin korostuu tärkeänä ajattelun selkeys ja tietoisuus todellisista arvoistasi ja autenttisesta itsestäsi. Nämä tekijät auttavat meitä tekemään päätöksiä, jotka automaattsiesti johdattavat meitä kohti ihanteitamme ja meille sopivimpia toimintamahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa myös vähemmän käyttämättä jääneitä tilaisuuksia ja enemmän mielenrauhaa tietäen, että olet tehnyt oikeita valintoja.

 

 

LAADUKKAAMPI LEPO

 

Kun vietät vähän aikaa joka päivä katsoen taaksepäin erilaisiin tapahtumiin ja siihen kuinka reagoit niihin, se voi auttaa saamaan rauhan aiemmin ratkaisemattomiksi jääneistä tunteista. Tämän avulla voit paitsi nukahtaa nopeammin iltaisin myös saada laadukkaampaa unta, palautua nopeammin vapaapäivinäsi sekä kokea yleisen mielenrauhasi lisääntyvän. Ainoa varottava asia on ettei reflektoiva pohdinta muutu asioiden haitalliseksi märehtimiseksi. Ajattele päivääsi, mutta käännä sitten uusi sivu ja anna mielesi aloittaa uudelleen seuraavana päivänä niin kauan kuin se on sinusta kiinni. Tähän on erilaisia ​​lähestymistapoja ja tekniikoita, ja terapia voi toimia alustana löytää sinulle sopivia tapoja itsereflektioon ja rentoutumiseen. Voimme tehdä kattavan elämänarvioinnin kaikilta osa-alueilta ja selvittää, mitkä päivittäisen elämäsi alueet (työ / koulu / muu tuottava toiminta, vapaa-aika, itsestähuolehtiminen ja lepo) kaipaisivat läheisempää tutkimista tasapainoisemman ja mielekkäämmän arjen mahdollistamiseksi.

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

Kuinka terapia henkilökohtaiseen kasvuun voi auttaa

Yksi suurimmista terapiassa kehittyvistä psyykkisistä kompetensseista on itsereflektion taito. Usein muutos suuntautuu tunteisiin, vuorovaikutukseen toisten kanssa tai ajatusten kognitiiviseen prosessointiin. Saatat tunnistaa ajattelu- ja toimintamalleja, jotka estävät sinua pitämästä tarpeeksi hyvää huolta itsestäsi tai saavuttamasta potentiaaliasi. Terapia antaa sinulle mahdollisuuden vahvistaa sisäistä näkökykyäsi ja ymmärrystä itsestäsi, muista ja ympäröivästä maailmasta.

 

Osallistumalla henkilökohtaisen kasvun prosessiin, pystymme paremmin integroimaan minuutemme eri osat ja siten elämään autenttisempaa elämää. Lisääntyneen itsetuntemuksen, tunneälyn sekä mielenrauhan ja tasapainon avulla voimme jatkossakin rakentaa vahvuuksiemme varaan, ja elämästä tulee paljon muutakin kuin selviytymistaistelu. Monta kertaa henkilökohtaisen kasvun matka vie meidät myös taaksepäin vaalimaan sisäistä lastamme, jolla on kenties täyttämättömiä tarpeita ja joka voi osoittautua tärkeäksi koettaessasi vapautua siitä, mikä ei enää palvele sinua. Voimme saada vipuvoimaa useista tekniikoista aina ns. Sokraattisesta vuoropuhelusta ja käsitekartoista aina korjaavaan mielikuvatyöskentelyyn ja kehollisiin harjoitteisiin. Voimme myös pitää istuntoja vaikka luonnossa tai muissa sinulle merkityksellisissä paikoissa, jos se on sitä mitä juuri nyt tarvitset.

bottom of page