top of page

LAPSET

"Empatilla on ratkaiseva merkitys stressin vähentämisessä aina syntymästä alkaen."
—Arthur P. Ciaramicoli, Stressiratkaisu: Empatia ja kognitiivinen käyttäyttymisterapia ahdistuneisuuden vähentämiseksi ja joustavuuden kehittämiseksi

YLEISIÄ ONGELMIA

Ahdistuneisuus / Stressi

Suru / masennus

Pelot ja huolet

Impulssikontrolli

Koulunkäynnin / oppimisen haasteet

Sosiaaliset taidot / kiusaaminen

Trauma

Tarkkaavaisuushäiriöt

Kehitysvviiveet / kehitysvammat

Käyttäytymishäiriöt

Suru / menetys

Vanhempien ja lasten väliset suhteet

Taantuva käytös

Hyväksikäyttö

Itsensä vahingoittaminen

Vanhempien avioero

 

MITÄ TAPAHTUU?

Lapset ilmaisevat itseään leikin ja toiminnan kautta, ja on tärkeää kuunnella herkällä korvalla heidän leikkipuhettaan ja kiinnittää huomiota heidän kehonkieleensä ja myös siihen, mitä ei sanota. Jokaisen aikuisen velvollisuus ja etuoikeus on suojella lapsia. Hoidan lapsia, joilla esiintyy moninaisia ongelmia, kuten traumoja, kehitys-, käyttäytymis- ja tarkkaavaisuushäiriöitä. Perheen ja ystävien ottaminen mukaan terapiaan tukee yhteistyötaitoja sekä peilioppimista. 

 

Lasten kasvaessa he kohtaavat monia haasteita ja stressitilanteita tyypillisenä osana päivittäistä elämäänsä. Heidän voi olla vaikea ymmärtää sosiaalisten suhteidensa vivahteita, ja heille aikuisen ohjaus on vielä keskeisen arvokasta. Aikuisen taas voi olla vaikea ohjata lasta, jos ei ymmärrä tämän kokemia tunteita, ja tuloksena molemmat turhautuvat. Vanhempien kannalta voi olla vaikea tietää, onko lapsella esiintyvässä pulmassa kyse normaalista osasta lapsuutta vai merkki laajemmasta ongelmasta.

 

Lapset tukahduttavat tai piilottavat tunteitaan helposti, etenkin jos niitä on aiemmin mitätöity aikuisten taholta. Vastakkaisesti lapsen käytös voi myös erilaisilla huomionhakuisilla ja ärhäkkäämmillä tavoilla viestiä siitä, että hänen tarpeisiinsa ei ole vastattu. Tunteemme ovat aina viestejä, ja aikuisen vastuulla on muuttaa ja tulkita ne merkitykselliseksi, ymmärrettäväksi kokemukseksi lapselle. Tunteiden tulkinta ja niihin reagoiminen ei koskaan perustu mitätöintiin tai häpeään. Tavoitteena on luoda lapselle mahdollisuuksia kehittyä omalla ainutlaatuisella tavallaan ja oppia, löytää ja kasvaa turvallisesti. Lapsuutta suojellaan pitämällä se vapaana liiallisista ja jatkuvista huolista ja murheista, jotka eivät kuulu lapsen kannettaviksi. Ilmoita mikä tahansa alaikäiseen kohdistuva fyysinen, henkinen tai seksuaalinen väärinkäytös tilanteesta riippuen poliisille ja/tai lapsen kotikunnan sosiaaliviranomaisille.
 

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

How Therapy for Depression Can Help

We will work together to identify underlying causes to your depression that are rooted in past experiences and learned behaviors. Many times, we must grieve and re-experience hard feelings that have been tucked away deep inside as a coping mechanism. We will do this together and along the way learn skills for more authentic coping and managing emotions in a healthy way that prevents you from becoming numbed out emotionally. You can find relief and I want to help you on your journey to finding a happier you.

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

Kuinka terapia lasten kanssa voi auttaa

Lapsen ja perheen tarpeista riippuen päätämme yhdessä, mitä interventioita käytetään työskentelemään lapsesi kanssa.

Interventiot voivat vaihdella leikkiterapiasta ja toimintaterapiasta yksilöhoitoon ja koko perhettä mukaan ottaviin psykoterapeuttisiin interventioihin.

 

Lasten terapia näyttää ja kuulostaa erilaiselta kuin nuorten ja aikuisten kanssa. Terapeutin tehtävänä on auttaa lapsia ymmärtämään ja kommunikoimaan tunteitaan ja sisäistä maailmaansa leikin kautta. Esim. leikki, taide, musiikki, luonto, eläimet, pelit ja tarinat auttavat lapsia ilmaisemaan tunteitaan ja löytämään yhtymäkohtia, tukea ja työkaluja hämmentävien tunteiden, vaikeiden ongelmien tai surun ja menetyksen jäsentelyyn ja niistä yli pääsemiseen. Sosiaalisen ja emotionaalisen harjoittelun myötä voimme auttaa lasta ymmärtämään ja hallitsemaan tunteitaan, asettamaan ja saavuttamaan positiivisia tavoitteita, tuntemaan ja osoittamaan empatiaa sekä luomaan ja ylläpitämään positiivista käyttäytymistä ja elämään hyvää elämää. 

bottom of page