top of page

PALVELUT

Kognitiivinen psykoterapia

Ihmisen ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen liittyvät toisiinsa. Luomme kirjaimellisesti todellisuuttamme niillä ajatus- ja kokemusmalleilla, joita ylläpidämme. Kognitiivisen lähestymistavan lisäksi sisällytän työhöni tunnekeskeisen terapian keinoja.

 

Terapian tavoitteena on tunnistaa psyykkisen kärsimyksesi lähteitä ja auttaa sinua oivaltamaan ja ymmärtämään omaa kokemus- ja käyttäytymismaailmaasi paremmin. Terapiassa saat myös mahdollisuuden harjoitella “lukemaan” tunteitasi ja suhtautumaan niihin tarvittaessa uudella tavalla. 

 

Terapiatuokioilla tutkitaan hyvinvointiasi rajoittavia ajattelu- ja kokemustapoja sekä niiden yhteyksiä mahdollisiin ongelmallisiin elämäntapahtumiisi. Yhdessä rakennamme vaihtoehtoisia ja ongelmattomampia selviytymiskeinoja.

Yleisesti koettuja psykoterapian hyötyjä voivat olla mm. psyykkisen voinnin, mielen joustavuuden ja eheyden, itsetietoisuuden, tunneälyn ja elämänhallintataitojen kasvu. Usein sivuvaikutuksena myös ihmissuhteista tulee palkitsevampia. 

Lue lisää kognitiivisesta psykoterapiasta

Kognitiivinen psykoteapia

Työpajat ja luennot

Työpajoissani ja luennoillani on rento ja vapaa ilmapiiri, joka on usein paras lähtökohta uuden oppimiselle, rakentavalle vuorovaikutukselle sekä turvalliselle mukavuusalueelta poistumiselle. Työskentelen mielelläni erilaisten tahojen kanssa tärkeiden aiheiden äärellä, jotka tuovat lisäarvoa sinulle ja tiimillesi!

 

Aiemmin pyydettyjä teemoja ovat olleet mm.

  • Kiintymyssuhteet

  • Tunnetaidot

  • Itsearvostus ja itsetunto

  • Ylisukupolviset traumat

  • Mielenterveys ja elämäntavat

  • Onnellisuuspakko

  • Sisäinen puhe

  • Vaikuttava vuorovaikutus

  • "Sinä olet arvokas"

Ota yhteyttä ja kysy lisää tai varaa luento tietystä aiheesta

Työpajat ja luennot
bottom of page