LÄHESTYMISTAVAT JA HOITOMALLIT

Tarjoan yksilöpsykoterapiaa ja toimintaterapiaa kaikenikäisille, sekä työpajoja ja luentoja pyynnöstä. Kuulun KELA:n palveluntuottajiin sekä psykoterapiassa että toimintaterapiassa.

PSYKOTERAPIA:

 

Lähestymistapani psykoterapiaan on yhteistyöhön perustuva ja joustava. Vaikka ensisijainen suuntautumiseni on kognitiivinen psykoterapia joka kestää usein 6 kuukaudesta 3 vuoteen, olen mukavuusalueellani työskennellessäni myös lyhytterapeuttisella tavalla määriteltyjen tavoitteiden kanssa. Olen myös perehtynyt elämäntapahoitoihin, joissa pyrimme ymmärtämään mielen ja kehon välisiä yhteyksiä ja vaikutuksia. Autan sinua mielelläni rakentamaan emotionaalisia sekä käyttäytymiseen liittyviä muutoksia elämänlaatusi kohentamiseksi. Lisäksi olen suuntautunut tarkastelemaan eksistentiaalisia kysymyksiä, elämän tarkoitusta sekä kartoittamaan elämäntehtävääsi yhdessä kanssasi.

TOIMINTATERAPIA:

 

Toimintaterapiassa käytän erilaisia ​​toiminnantieteeseen perustuvia hoitomalleja kuten Inhimillisen toiminnan mallia (MOHO: Model Of Human Occupation), Ihminen-ympäristö-toiminta (PEO) -mallia, sekä biopsykososiaalista mallia. Arvioin ja käsittelen arjessasi ilmeneviä toiminnallisia häiriöitä ja omaan laajan valikoiman työkaluja ja tekniikoita jotka perustuvat tarpeisiisi, vaikuttavat häiriöt sitten työhösi, opiskeluusi, vapaa-aikaasi, itsestähuolehtimiseesi, lepoosi, leikkiisi, sosiaaliseen vuorovaikutukseesi, kykyysi suorittaa yhteiskunnallisia vastuita tai itseluottamukseesi ja motivaatioosi. Yhdessä tarkastelemme tekijöitä jotka estävät sinua osallistumasta täydellä kyvylläsi omiin elämätehtäviisi ja suoriutumasta omissa elinympäristöissäsi. Työskentelen kanssasi tavoitteiden asettamisessa ja muutoksen suunnittelussa sekä sen toteuttamisessa.

PALVELUTIEDOT

TUOKIOIDEN KESTO JA PALVELUHINNASTO:

Psykoterapia: 45min. / 90€

Toimintaterapia: 60min. / 80€ (+50% koulu- ja kotikäynnit)