top of page

NUORET

"En ollut kuin tekopyhä, jolla on yhdet oikeat kasvot ja useita naamareita. Minulla oli useita kasvoja, koska olin nuori enkä tiennyt kuka olen tai haluaisin olla."
- Milan Kundera, The Joke

YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ

Kysymykset maailman tilasta ja tulevaisuudesta

Yhteiskunnalliset ja aatteelliset kysymykset 

Masennus / Suru

Ahdistuneisuus / Stressi / Huolet

Vaativuus / perfektionismi

Koulunkäyntiongelmat

Sosiaaliset taidot

Traumaattiset kokemukset

Tarkkaavaisuushäiriöt

Vanhempien ja lasten väliset suhteet

Vertaissuhteet

Itsearvostus / itsetunto

Itsetuhoisuus

Alkoholin / huumeiden väärinkäyttö

Seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat

Vanhempien avioero

VAIKEA AIKA

Navigoidessaan läpi kognitiivisen, emotionaalisen ja sosiaalisen kasvun muutosprosessissaan lapsuudesta aikuisuuteen nuoret kohtaavat monia ylä-ja alamäkiä. Nuorilla on tyypillisesti paljon keskeneräisiä elämätehtäviä "auki" samanaikaisesti, ja niiden tarkoituksena onkin valmistaa nuorta aikuisuuteen. Minkään elämätehtävän ei kuitenkaan tulisi tuntua liiallisen kipeältä, aiheuttaen ahdistuneisuutta, levottomuutta ja yksinäisyyttä. Apua on saatavilla.

 

Nuoret yrittävät selvittää, keitä he ovat ja mihin he kuuluvat ikäistensä joukkossa ja koko yhteiskunnassa. Nuoruus on ainutlaatuinen aika, johon kuuluu väistämättä epävarmuutta, epäilyjä ja itsetutkistelua. Paineita on usein yhtä paljon kuin aikuistenkin maailmassa, mutta nuoret jäävät helpommin ja useammin yksin ja sivuutetuiksi kamppaillessaan ongelmiensa kanssa. He voivat usein tuntea tulevansa väärinymmärretyiksi ja saattavat eristäytyä. Sukupolvien väliset kuilut ovat myös suurempia kuin koskaan aikaisemmin, koska maailma on muuttunut niin nopeasti monilla alueilla vaikuttaen etenkin nuoriin; heidän nykyisyyteensä ja tulevaisuuteensa ennennäkemättömillä tavoilla.

 

Nykymaailman sosiaalisten, akateemisten ja yhteiskunnallisten vaatimusten vuoksi monet nuoret kamppailevat tunteakseen olonsa riittäväksi ja määritelläkseen, mitä elämässä menestyminen omakohtaisesti tarkoittaisi. Monet huolet ja paineet voivat aiheuttaa nuorelle ahdistuneisuutta, masennusta sekä muita vakavia ongelmia. Nämä ongelmat voivat johtaa erilaisiin pitkäaikaisiin vaikutuksiin, kuten eristyneisyyteen, käytöshäiriöihin ja/tai itsetuhoisuuteen. Vanhempien voi olla vaikea tietää, kuinka hallita näitä ongelmia yhteistyössä nuoren kanssa. Vaikka usein asioihin puuttuminen saattaa tuntua hetkellisesti pahentavan oireita, on paljon hyödyllisempää puuttua kuin odottaa että mittava pahoinvointi menisi itsestään ohi. Jos olet nuori, tai sinun nuorellasi on juuri nyt vaikeaa, ota yhteyttä saadaksesi ansaitsemaasi apua.

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

Kuinka terapia voi auttaa nuoria

Terapian tavoitteena on tukea nuorta selviytymään tunteista ja ratkaisemaan eteen tulevia ongelmia. Työskentelen nuorta kunnioittaen, auttaen häntä tuntemaan olonsa turvalliseksi tutkiessamme hänen sisäistä maailmaansa ja käsitellessämme hänen kokemuksiaan. Vanhemmat joko osallistuvat tai eivät ole aktiivisia terapiassa: tämän määrittelee moniammatillisen verkoston arvioima perheen osallistamisen mielekkyys ja ajankohtainen hyödyllisyys nuoren edistymiselle. Terapian avulla nuori voi harjoitella toimivampia sosiaalisia taitoja, ahdistuksensietotaitoja, tarkkaavaisuustaitoja, masennuksen ja stressin hallinnan taitoja, parantaa itsetuntoa ja luoda realistisia odotuksia itselleen tarpeidensa mukaan. Nuorten terapia voi auttaa käsittelemään heidän menneisyyttään sekä edessään olevia kysymyksiä ja kamppailuita tai kehittämään tehokkaita tapoja navigoida elämätehtävissään, joita murrosiässä on paljon. Tärkeintä on, että nuori saa tuntea itsensä nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi sellaisena kuin on ja harjoitella elämään omana itsenään.
 

bottom of page